A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete (1025 Budapest, Csévi utca 7/b) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete adatkezeléseivel kapcsolatosan szabályok folyamatosan elérhetők a Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete https://shokokai.hu/privacy-policy/ címen.

A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
1996. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
1997. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
1998. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
1999. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete által végzett személyes adatkezelések köre

A shokokai.hu oldal használata
Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics is cookie-kat használ. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a weboldal használatáról (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja.

A Google ezen információkat weboldalunk használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára. A Google ezeket az adatokat a törvény által megkövetelt esetekben továbbíthatja harmadik fél részére, vagy abban az esetben, ha az adatok feldolgozását a Google megbízásából harmadik fél végzi. A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

Az alábbi böngésző-plugin (beépülő modul) letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja, hogy a weboldal használata során létrehozott cookie-khoz és adatokhoz (ide értve az Ön IP címét is) a Google hozzáférhessen, illetve ezeket feldolgozhassa:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az érintett (Ön) személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak weboldalainkról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a Facebook vagy a Twitter, kizárólag az érintett (Ön) kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete garantálja, hogy nem értékesíti, ill. adja kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

A shokokai.hu oldalra látogató kifejezett hozzájárulását adja, Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete részére az adatainak a kezeléséhez és a cookie-k használatához.

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a látogatók azonosítása, megkülönböztetése, a látogató aktuális munkamenetének azonosítása, valamint a látogatás során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
• A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont
• Az adatkezelés időtartama: 1 hónap / adott látogatás tartama

Adatkezelő: Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete

A látogató saját számítógépéről jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A felelősség kizárása
A honlapunkon található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. Ennek ellenére nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a honlapon található információk érvényességéért, helyességéért, teljességéért és/vagy minőségéért.
A honlapon más szolgáltatók által működtetett weboldalakra vezető linkek találhatók. A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete nem vizsgálja ezen, más szolgáltatók által üzemeltett oldalakat, nem ismeri azok tartalmát, és vállal felelősséget vagy garanciát ezen oldalak esetleges törvénysértő tartalmáért vagy az azokon található egyéb jogsértésekért. Amennyiben azonban a Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete megbizonyosodik valamely link vagy tartalom törvénysértő mivoltáról, azonnal eltávolítja azt.
A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, semmi esetben nem helyettesíthetik az egyéb szakvéleményt. Ilyen vélemény érdekében kérjük, forduljanak egy Önök által választott szakemberhez. A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete nem vállal felelősséget semmilyen, a honlapon található információk alapján végzett tevékenységért.
A honlap használata és az azon található információk letöltése a felhasználó saját felelősségére történik. A Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, ide értve a felhasználó adatállományában, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkezett károkat. A fentiek nem érintik az egyenes szándékosságból és tudatos gondatlanságból eredő felelősséget.

Frissítések és módosítások
A jelen Adatvédelmi Szabályzat egyes részeit előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatjuk vagy aktualizálhatjuk. Kérjük, időnként látogassa meg az oldalt, hogy tudomást szerezzen az időközben végrehajtott módosításokról vagy frissítésekről. Az egyes módosítások hatályba lépésének dátumát fel fogjuk tüntetni

Szerzői jogok, védjegyek és egyéb oltalmi jogok
A jelen weboldalon megjelenő minden tartalom, beleértve a szövegeket, képeket, grafikákat, audio- és videofájlokat a Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete tulajdonát képezi, kivéve, ha ennek ellenkezőjét kifejezetten közöljük. A jogvédett tartalom erre vonatkozó kifejezett engedély nélkül csak magáncélra használható fel, nyilvános és kereskedelmi célokra (letöltések, reprodukálás stb.) nem. A tartalom módosítására, lefordítására, egyéb módon történő szerkesztésére vagy feldolgozására kizárólag a Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete erre vonatkozó előzetes, írásos engedélye alapján kerülhet sor.

Tilos a Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesülete bejegyzett védjegyeinek vagy logóinak jogosulatlan felhasználása vagy azokkal való bármilyen visszaélés.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szerzői jogok, ill. egyéb szellemi tulajdonjogok megsértése polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.

Impresszum
Felelős kiadó:
Tomomi Omori, a Magyarországi Japán Vállalkozók Egyesületének az Elnöke
Email: info@shokokai.hu

Üzemeltető:
SiteGround Spain S.L.